บริษัท สยาม ฟาร์ม เซอร์วิสเซส จำกัด 

441/1 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จ.ลำปาง 52130 

 Tel: +66(0) 83 946 2925 Email: contact@siamfarmservices.com

บริษัท สยาม ฟาร์ม เซอร์วิสเซส จำกัด - Siam Farm Services Co., Ltd.
441/1 หมู่ 2 ต. ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
441/1 Moo 2 Sala, Khokha, Lampang 52130 THAILAND     
Tel. 083 946 2925   Fax. 054-209 220
Tax ID : 0525558000436 www.siamfarmservices.com

https://goo.gl/maps/Ta2MpvokqeHQnv24A